<>Endüstri 4.0 Koordinatörlüğü

Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi

Tanıtım

Sektörel gereksinimleri hızlı, güvenilir, verimli ve yenilikçi bir anlayış ile karşılamaya çalışan endüstri, hızla gelişen teknoloji olanakları sayesinde, yeni bir sanayi reformu olan Endüstri 4.0 dönemine girmektedir. Önceki üç sanayi devrimiyle kıyaslandığında, dördüncü sanayi devrimi CPS (cyber-physical system) ve Türkçe’de “Nesnelerin İnterneti” olarak bilinen “Internet of Things” ilkelerine dayanarak, akıllı üretim sistemlerinin geliştirilmesini hedeflemektedir. Bu sanayi devrimi süreç olarak hem üretim hem de tüketim alışkanlıklarında köklü değişiklikler doğuracak niteliklere sahiptir. Ülkemizin içerisinde bulunduğu koşullar da göz önüne alındığında, bu devrimi kaçırma ya da bu sayısal dönüşüme geç kalma gibi bir lüksümüzün olmadığı aşikardır.

Düşük maliyetli algılayıcı ve eyleyicilerin veri toplama, görüntüleme, karar verme, denetim ve süreçlerin en iyilenmesi amacıyla oluşturdukları ağ yapılarını ifade eden Nesnelerin İnterneti; akıllı fabrikalardan, bina enerji yönetim sistemlerine, hassas tarımdan, akıllı şehir sisitemlerine kadar hayatımızın her alanına girmiş bulunmaktadır. Endüstri 4.0 devriminin en önemli itici gücü olarak kullanılan Nesnelerin İnterneti, endüstriyel sistemlerin yanı sıra robotik, biyomedikal, askeri, trafik denetleme, bina otomasyonu, hava tahmin istasyonları, çevresel görüntüleme, konum izleme, lojistik gibi sistemlerin akıllı hale getirilmesinde de en önemli aktör olarak yerini almaya başlamıştır. Cisco'nun tahminlerine göre 2020 yılına kadar 50 Milyar cihazın (bazı kaynaklarda 200 Milyar cihazdan bahsedilmektedir) İnternete bu şekilde bağlanacağı düşünülmektedir. Bahsedilen alanlardaki mevcut sistemleri akıllı hale getirmeyi amaçlayan Nesnelerin İnterneti kavramı doğası gereği Bilgisayar ve Bilişim Bilimleri Fakültesi olarak bizleri yakından ilgilendirmektedir. Öğretim üyelerimizin ve öğrencilerimizin Nesnelerin İnterneti kapsamındaki çalışmalarını organize etmek, yaymak ve bu alandaki farkındalığı taze tutmak amacıyla fakültemiz bünyesinde "Endüstri 4.0 Koordinatörlüğü" oluşturulmuştur. Bu site "Endüstri 4.0 Koordinatörlüğü" tarafından yürütülen faaliyetlerin takip edilebilmesi için hazırlanmıştır.

Duyurular

09.05.2018
Endüstri 4.0/Nesnelerin İnterneti (IoT) Semineri

23.02.2017
Endüstri 4.0 koordinatörlüğü web sitesi yayınlandı

07.02.2017
01 Şubat 2017 tarihinde Endüstri 4.0 Koordinatörlüğü kuruldu

Etkinlikler

  • Endüstri 4.0/Nesnelerin İnterneti (IoT) Semineri

    Konuşmacı: Emre Tural
    ABB Türkiye Robotik Bölümü Yöneticisi
    Yer ve Zaman: 09 Mayıs 2018 Çarşamba 11.00-12.00 Sakarya Üniversitesi Kültür ve Kongre Merkezi, Salon 2

  • Nesnelerin İnterneti konusunu içeren konferanslar